Logicor i Sverige

Logicor Nordics

Logicor Nordics är den ledande aktören specialiserad på uthyrning och utveckling samt ägande av logistik- och lagerfastigheter.

Vi erbjuder de mångsidigaste lokalerna planerade för hantering av varuflöden. Vi förstår de särskilda krav som våra kunders affärsverksamhet ställer på logistik- och lagerfastigheterna.

Kundorienterade lokaler för hantering av varuflöden

Genom att utveckla redan existerande fastigheter eller genom att bygga helt nya kan vi erbjuda kundorienterade och individuellt planerade fastigheter.

Vi hyr alltid ut den passande lokalen till dig, oavsett om det gäller lagring, transport eller förädling av varor.

Vi managerar 77 fastigheter i Finland och 9 i Sverige. Den sammanlagda ytan av fastigheter som hyrs ut uppgår till 1,3 miljoner kvadratmeter.

Vi är en del av Logicor-gruppen, som är den största innehavaren av moderna logistiklokaler i Europa. Logicor äger över 13 miljoner logistikfastigheter i 17 länder i Europa.

Logicor Nordics i ett nötskal

  • Grundad 2014
  • Antalet fastigheter 86
  • Yta för uthyrning 1,3 milj. m²
  • Personal 15

VÅRA FASTIGHETER

Vi äger 77 fastigheter i Finland och 9 i Sverige. Den sammanlagda ytan av fastigheter för uthyrning uppgår till 1,3 miljoner kvadratmeter.

Våra fastigheter befinner sig på logistiskt utmärkta platser vid huvudtrafiklederna i närheten av de största städerna i Finland och Sverige.

Besluten om placering och planering av det logistiska nätet har en enorm strategisk betydelse. 

Vi hyr alltid ut den passande lokalen till dig, oavsett om det gäller lagring, transport eller förädling av varor.

 

MÅNGSIDIGA och flexibla lokaler

Logistik- och lagerlokalerna är inte enbart ställen där affärsverksamhet bedrivs, utan lokalerna är en av produktionsfaktorerna i din affärsverksamhet. Därför är det viktigt att lokalerna är lämpliga för just din affärsverksamhet och att fastighetens användbarhet är av toppklass.

Logicor erbjuder dig mångsidiga och flexibla lokaler lätt och behändigt.

Våra logistik- och lagerlokaler anpassar sig efter dina behov, oavsett hur de ser ut, eftersom vi skräddarsyr lokalerna för dig.

I våra logistik- och lagerlokaler verkar aktörer inom handel, produktion, lätt industri och logistiktjänster.

När ditt företag växer eller ditt behov av lokaler ändras, kan lokalerna smidigt byggas om.