Hem

LOGICOR

Logicor Nordics är den ledande aktören specialiserad på uthyrning och utveckling samt ägande av logistik- och lagerfastigheter.  Vi managerar 77 fastigheter i Finland och 9 i Sverige.

Den sammanlagda ytan av fastigheter som hyrs ut uppgår till 1,3 miljoner kvadratmeter. Vi är en del av Logicor-gruppen som är den största innehavaren av moderna logistiklokaler i Europa.

Logicor äger över 13 miljoner logistikfastigheter i 17 länder i Europa.