Oikeudellinen tiedote

Käyttämällä näitä WWW-sivuja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Näiden WWW-sivujen sisällön omistaa Logicor Oy (jäljempänä Logicor). Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Logicorin etukäteistä kirjallista suostumusta. Logicorin WWW-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan.

Toimittamalla WWW-sivuihin liittyvää materiaalia mille tahansa Logicorin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostin kautta tai WWW-palvelujen välityksellä, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset ja muun haitallisen aineiston; ja (c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on oikeus antaa se Logicorille, ja että Logicor voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Logicoria kohtaan ja sitoudut hyvittämään Logicorille kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

WWW-sivuilla mainitut Logicorin tai muiden yhtiöiden ja tuotteiden nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin tai aineiston lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Logicorin tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Logicorin WWW-sivut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Sivujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Logicor ei takaa sitä, että sen sivuilla tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. 

Logicor pidättää oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Logicor ei anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Logicor ei ole vastuussa mistään sivujen käytöstä tai sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Logicorille. Logicorin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

WWW-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Logicor ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Henkilötietojen käsittelyn sekä yksityisyyden suojan osalta sovelletaan erillistä tietosuojaselostetta sekä rekisteriselosteita. Käyttämällä sivuja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn näiden mukaisesti.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riidat ratkaistaan Suomessa yleisessä tuomioistuimessa, joko Helsingissä tai kotipaikkasi tuomioistuimessa. 

© Logicor Oy 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.

Logicor Oy
Unioninkatu 22,
00130 Helsinki, Finland
Logicor.fi