Logicor i Sverige

Logicor är en av de ledande fastighetsägarna i Europa specialiserad på ägande och förvaltning av moderna logistikfastigheter

Vår europeiska logistik- och distributionsfastighetsportfölj erbjuder flexibla och kundanpassande faciliteter längs den europeiska distributionskedjan.

Logicor äger för närvarande 13,6 miljoner kvadratmeter uthyrbar yta på de viktigaste nyckelmarknaderna i Europa.

Vi förstår de särskilda krav som våra kunders affärsverksamhet ställer på moderna logistik- och distributionsfastigheter.

Kundanpassande logistiklokaler och distributionscenter för hantering av varuflöden i Sverige och Finland

Genom att utveckla redan existerande fastigheter eller genom att bygga helt nya kan vi erbjuda skräddarsydda och individuellt planerade logistikanläggningar.

Våra kontor är i Stockholm, Helsingfors och Tammerfors.

 

Logicor Nordics i ett nötskal

  • Antalet fastigheter 86
  • Yta för uthyrning 1,3 milj. m²
  • Personal 14

VÅRA FASTIGHETER

Vi äger 77 fastigheter i Finland och 9 i Sverige. Den sammanlagda ytan av fastigheter för uthyrning uppgår till 1,3 miljoner kvadratmeter.

Våra fastigheter befinner sig på logistiskt utmärkta platser vid huvudtrafiklederna i närheten av de största städerna i Finland och Sverige.

Besluten om placering och planering av det logistiska nätet har en enorm strategisk betydelse. 

Vi hyr alltid ut den passande lokalen till dig, oavsett om det gäller lagring, transport eller förädling av varor.

 

MÅNGSIDIGA och flexibla lokaler

Logistik- och lagerlokalerna är inte enbart ställen där affärsverksamhet bedrivs, utan lokalerna är en av produktionsfaktorerna i din affärsverksamhet. Därför är det viktigt att lokalerna är lämpliga för just din affärsverksamhet och att fastighetens användbarhet är av toppklass.

Logicor erbjuder dig mångsidiga och flexibla lokaler lätt och behändigt.

Våra logistik- och lagerlokaler anpassar sig efter dina behov, oavsett hur de ser ut, eftersom vi skräddarsyr lokalerna för dig.

I våra logistik- och lagerlokaler verkar aktörer inom handel, produktion, lätt industri och logistiktjänster.

När ditt företag växer eller ditt behov av lokaler ändras, kan lokalerna smidigt byggas om.