Hem

LOGICOR

Christoffer Walljaeger som Senior Asset Manager i Sverige

Logicor stärker sin position på den svenska marknaden för logistikfastigheter genom utnämningen av Christoffer Walljaeger som Senior Asset Manager. Han kommer att arbeta med Jorma Lehtonen, Managing Director - Nordics, för att hantera en portfölj over drygt 193 000 kvadratmeter. Fastighetstillgångarna är väl placerade över landet från Sundsvall till Stockholm samt över södra Sverige till Malmö. 

Jorma Lehtonen, Managing Director - Nordics: "Vi är mycker glada över att få välkomna Christoffer som ett starkt tillskott i vårt team. Detta stärker vårt regionala erbjudande och gör det möjligt för oss att bygga en starkare kundplatform över hela Norden".

Detta kompletterar vår befintliga nordiska portfölj, som består av över miljon kvadratmeter på kärnlogistikplatser i Finland.

Mer information:

Jorma Lehtonen
Managing Director, Nordics
+358 (0) 500 708 222

Om Logicor

Logicor är ett av de ledande fastighetsägarna i Europa specialiserad på ägande och förvaltning av moderna logistik- och distributionsfastigheter. Logicor äger för närvarande 13,6 miljoner kvardratmeter uthyrbar yta pä de viktigaste europeiska marknaderna. www.logicor.eu