Våra fastigheter

VÅRA FASTIGHETER

Vi äger 77 fastigheter i Finland och 9 i Sverige. Den sammanlagda ytan av fastigheter för uthyrning uppgår till 1,3 miljoner kvadratmeter.

Våra fastigheter befinner sig på logistiskt utmärkta platser vid huvudtrafiklederna i närheten av de största städerna i Finland och Sverige.

Besluten om placering och planering av det logistiska nätet har en enorm strategisk betydelse. 

Vi hyr alltid ut den passande lokalen till dig, oavsett om det gäller lagring, transport eller förädling av varor.

 

MÅNGSIDIGA och flexibla lokaler

Logistik- och lagerlokalerna är inte enbart ställen där affärsverksamhet bedrivs, utan lokalerna är en av produktionsfaktorerna i din affärsverksamhet. Därför är det viktigt att lokalerna är lämpliga för just din affärsverksamhet och att fastighetens användbarhet är av toppklass.

Logicor erbjuder dig mångsidiga och flexibla lokaler lätt och behändigt.

Våra logistik- och lagerlokaler anpassar sig efter dina behov, oavsett hur de ser ut, eftersom vi skräddarsyr lokalerna för dig.

I våra logistik- och lagerlokaler verkar aktörer inom handel, produktion, lätt industri och logistiktjänster.

När ditt företag växer eller ditt behov av lokaler ändras, kan lokalerna smidigt byggas om.